Начало arrow Визия & Мисия
 
 
 
  English Bulgarian 

Посетители

Посетители: 496358
Визия & Мисия PDF Печат"Бъдеще чрез съвършенство"


Главните ни цели: "Удовлетворение на клиента и най-високо качество на нашите продукти" се базират на 3 основи:1. "Създаване на все по-добри продукти" се гарантира от
 • да сме експерти в сферата на производството
 • идентифициране и усвояване на най-добрите практики
 • усъвършенстване, усъвършенстване, усъвършенстване

2. "Усъвършенстване на производството, чрез усъвършенстване на личностите"
 • работа в екип
 • служителите са нашата най-голяма ценност
 • фокусиране към многобройните умения и задължения на всеки служител
 • корпоративна и социална отговорност
 • гарантиране на "Безопасност на първо място" (Safety first!)
 • запазване на "Екологично съзнание"
The SWS Way

3. "Политика на "СЕ Борднетце-България" ЕООД за Качество, Околна среда, Здраве и Безопасност при работа"
 • СЕ Борднетце-България ЕООД произвежда и доставя на своите клиенти кабелни комплекти за автомобилната индустрия в съответствие с техните поръчки, технологични и екологични изисквания.
 • СЕ Борднетце-България ЕООД е ангажирана да спазва изискванията на международните стандарти, законовата уредба, клиентските изисквания, и да изгражда системи за управление в съответствие с тях. Непрекъснато следи ефективността и ефикасността на системите и предприема мерки за подобряването им. Периодично преглежда икономическите, политическите, социалните, технологичните, екологичните и законовите аспекти, анализира и ги оценява. Предприема мерки за намаляване или премахване на произтичащите от тях рискове, както и използва възникналите възможности.
 • СЕ Борднетце-България ЕООД определя заинтересованите страни от дейността си и предприема действия съобразно защитата интересите на фирмата и служителите и постигането на по-добри резултати.
 • СЕ Борднетце-България ЕООД следва философията на постигането на нула дефекти в продукта и процесите. Предприема действия за непрекъснато подобряване на процесите, предотвратяване на откази в производството, постоянно обучение и квалификация на персонала с активното участие на всички работещи.
 • СЕ Борднетце-България ЕООД полага осъзнати грижи за опазване здравето и безопасността на персонала във фирмата и поема ангажимент за предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда в резултат на производствената дейност на фирмата чрез управление на отпадъците и недопускане замърсяване при аварийни ситуации.
 • Ръководството на СЕ Борднетце-България ЕООД осъществява целите си с помощта на компетентен персонал, с одобрени доставчици, с модерно оборудване, с прилагането на методи като HAI-V, Kaizen,  Pika Pika и G-STARS, Анализ на риска, TPM. Чрез Системата за управление на качеството, изградена съгласно международния стандарт IATF 16949:2016, и Системата за управление по околна среда, здраве и безопасност при работа – в съответствие с международните стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001, постига постоянно подобряване на качеството на продукта, околната среда и условията на труд в границите, установени от нормативните изисквания на Българското и Европейското законодателство.
 • СЕ Борднетце-България ЕООД носи корпоративна отговорност за развитие и поддържане на политика за борба с корупцията, кодекс на поведение на служителите, и политика за ескалация при нарушени етични правила (съобщаване за нередност, без да се нарушат правата на служителите).
 • Настоящата политика е разгласена и е на разположение на всички заинтересовани страни. Прилага се от всички работници и служители на СЕ Борднетце-България ЕООД и поддоставчиците. Тя се разглежда периодично за пригодност и актуалност.

company_policy_bg.png


 

© 2020 www.sebn.bg  
.:: created by SEBN.BG ::.