Нашата Визия

 

Свързани с бъдещето

"Свързани с бъдещето" е идеята, че основната функция на нашия продукт е осигуряването на електрически връзки между всички компоненти в автомобила. Чрез нашия продукт ние сме свързани не само с автомобила, а и с неговото бъдеще, защото в автомобилите на утрешния ден ще има все повече електроника и следователно повече от нас.

 

 

Нашата Мисия

 

Рентабилно производство и доставка на автомобилни кабелни системи към клиенти в определените срокове, в заявените количества и с високо ниво на качеството.

Чрез прилагане на този подход постигаме целите си. Рентабилното производство е предпоставка за дългосрочна конкуретноспособност. Доставката навреме в съответните количества и постоянното качество гарантират удовлетвореността на нашия клиент.