Политика за поверителност в Sumitomo Electric Group

Нашата компания майка, Sumitomo Electric Group, създаде Глобална политика за поверителност /Global Privacy Policy/, която е допълнена със специфични за конкретния географски регион местни политики за поверителност /Local Privacy Policies/ и, ако е приложимо, с Уведомление за поверителност на уебсайта /Website Privacy Notices/. Използването на тези политики/уведомления дава възможност да се обясни как и за какви цели ние обработваме лични данни на клиенти, доставчици, служители и други трети страни. 

Глобалната политика за поверителност е достъпна на: https://sumitomoelectric.com/global-privacy-policy

Следните местни политики за поверителност се прилагат във връзка с Глобалната политика за поверителност, ако пребивавате в един от посочените географски региони: 
- Япония: Политика за поверителност на Япония
- Европейско икономическо пространство (ЕИП)/Обединеното кралство: Политика  за поверителност на ЕИП и Обединеното кралство
– Калифорния: Допълнение към Закон за правата на поверителност на Калифорния