Кодексът е изявление на нашите общи ценности и стандарти, които се очакват от нас. Той описва фундаменталните принципи и ключови политики, които определят как да водим бизнес. Кодексът се прилага от всички служители на компанията, независимо на какво ниво са, без изключения. Ние разпространяваме този кодекс на поведение до всички бизнес партньори на "СЕ Борднетце - България" ЕООД.

 

 

Кодекс на поведение на SEBN