Пощенски адрес - локация Карнобат

СЕ-Борднетце България ЕООД

ул. "Индустриална зона", 18

8400 Карнобат

България

Тел. номер: +359(0) 559 28 903

Пощенски адрес - локация Мездра

СЕ-Борднетце България ЕООД

ул. "Брусенско шосе", 13

3100 Мездра

България

Тел.номер: +359(0) 910 56 875

За контакти с отдел Логистика

Покупки:

Е-мейл: Hristo.Rusev@sebn.com

 

Склад-износ локация Карнобат:

Е-мейл: Mehmed.Afuz@sebn.com

Тел.номер: +359(0) 559 29 250

 

Склад-износ локация Мездра:

Е-мейл: Tihomir.Kolev@sebn.com

Тел.номер: +359(0) 910 91 853

За контакти с отдел Човешки Ресурси:

Подбор на персонала:

Е-мейл: recruitment.bg@sebn.com

Тел.номер: +359(0) 559 29 234

 

Администрация:

Тел.номер: +359(0) 559 28 924

За връзка с нас

Пишете ни