Начало arrow Визия & Мисия
 
 
 
  English Bulgarian 

Посетители

Посетители: 369333
Визия & Мисия PDF Печат"Бъдеще чрез съвършенство"


Главните ни цели: "Удовлетворение на клиента и най-високо качество на нашите продукти" се базират на 3 основи:

1. "Създаване на все по-добри продукти" се гарантира от

 • да сме експерти в сферата на производството
 • идентифициране и усвояване на най-добрите практики
 • усъвършенстване, усъвършенстване, усъвършенстване

2. "Усъвършенстване на производството, чрез усъвършенстване на личностите"
 • работа в екип
 • служителите са нашата най-голяма ценност
 • фокусиране към многобройните умения и задължения на всеки служител
 • корпоративна и социална отговорност
 • гарантиране на "Безопасност на първо място" (Safety first!)
 • запазване на "Екологично съзнание"
The SWS Way

3. "Политика на "СЕ Борднетце-България" ЕООД за качество, околна среда, здраве и безопасност при работа"

"СЕ Борднетце-България" ЕООД произвежда и своевременно предоставя на своите клиенти набор от автомобилни кабелни комплекти в зависимост от техните поръчки и икономически, технологични и екологични изисквания.

Ръководството на "СЕ Борднетце-България" ЕООД е поело отговорност за постигане на добър пазарен дял чрез отлично качество, иновативни методи, организационна структура, която води до печалби, ефективни процеси и технологии, ниски цени и висока производителност. Да спазва нормативните изисквания, да подпомага за професионалното развитие на персонала си и удовлетвореността на своите клиенти.

"СЕ Борднетце-България" ЕООД има за цел да задоволи своите клиенти чрез реализиране на продукцията без грешки, чрез постоянно подобряване на процесите и предотвратяване на производствени дефекти. Да се грижи за опазване на здравето и безопасността на всеки служител на компанията, както и за защита на околната среда.

Ръководството на "СЕ Борднетце-България" ЕООД постига тази цел с помощта на компетентен персонал, подходящи доставчици, модерно оборудване, както и чрез "Система за управление на качеството", създадена в съответствие с международния стандарт ISO / TS 16949 и "Система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа" в съответствие с международните стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Тази политика е публикуван и достъпен за всички заинтересовани страни. Тя се преразглежда периодично, за да се гарантира нейната пригодност и актуалност.

politika.jpg
 

© 2018 www.sebn.bg  
.:: created by SEBN.BG IT DEPARTMENT ::.